Πολυκατοικία

στην Αμφιάλη

Αρχιτεκτονική μελέτη

2007

Πρόκειται για οκταώροφη πολυκατοικία με πιλοτή στο ισόγειο και υπόγειο βοηθητικό χώρο στην περιοχή της Αμφιάλης Κερατσινίου. Το γραφείο ανέλαβε το 2007 την αρχιτεκτονική μελέτη και την επίβλεψη της κατασκευής.

 

Επιχειρείται και πάλι η διάσπαση της κατακορυφότητας του κτηρίου λόγω του ύψους του με τις οριζόντιες σκοτίες στους εξώστες, ενώ επικουρικά σε αυτό λειτουργούν και τα μεταλλικά στηθαία με τις παράλληλες οριζόντιες ράβδους. Καθώς ο δρόμος όπου βρίσκεται η κύρια όψη του κτηρίου είναι αρκετά στενός, επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί ένα "μικροκλίμα" για κάθε κατοικία, με το σχεδιασμό μεγάλου εύρους εξωστών, οι οποίοι λειτουργούν ως ιδιωτικές βεράντες.

Χρίστος Δημόπουλος Αρχιτεκτονικό Γραφείο & Κατασκευαστική Εταιρεία | Όψη Πολυκατοικίας στο Κερατσίνι Αττικής
Χρίστος Δημόπουλος Αρχιτεκτονικό Γραφείο & Κατασκευαστική Εταιρεία | Κάτοψη Πολυκατοικίας στο Κερατσίνι Αττικής