Αστικές πισίνες

στο Πόρτο

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, 2015

Σε συνεργασία με:

Αλεξάνδρα Ανδρουτσοπούλου

Αλέξανδρος Γιαννικόπουλος

Παντελής Δημόπουλος | Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αστικές πισίνες στο Πόρτο, σκίτσο
Παντελής Δημόπουλος | Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αστικές πισίνες στο Πόρτο, διαγράμματα

Το θέμα του διαγωνισμού ήταν ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης της πόλης του Πόρτο στην Πορτογαλία με τον ποταμό της Ντούρο. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να σχεδιάσουν μια δομή η οποία θα υποδέχεται πολιτιστικές και άλλου είδους δραστηριότητες, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους κατοίκους να κάνουν μπάνιο στο ποτάμι σε κατάλληλα διαμορφωμένες "αστικές πισίνες".

Στην πρότασή μας, βασική συνθετική χειρονομία ήταν η εισαγωγή τριών γυάλινων δεξαμενών, σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, που προσομοιάζουν και λειτουργούν ως "ανθρώπινα ενυδρεία". Οι δεξαμενές αυτές γεμίζουν με νερό που αντλείται με μηχανικά μέσα απευθείας από το ποτάμι, το οποίο πρώτα φιλτράρεται και καθαρίζεται. Οι επιφάνειες των δεξαμενών λειτουργούν ως αστικές πισίνες, σε επίπεδο ψηλότερο από τη στάθμη του δρόμου έτσι ώστε να απομονώνονται κατά το δυνατόν από την καθημερινή όχληση.

Οι κλειστοί χώροι που απαιτούνται από το πρόγραμμα του διαγωνισμού αντιμετωπίζονται ως "κενά" στη μάζα του νερού των δεξαμενών και εκφράζονται με ρευστής γεωμετρίας όγκους, κατάλληλα σχεδιασμένους ώστε να θυμίζουν φυσαλίδες. Οί όψεις των όγκων αυτών επενδύονται με ημιδιαφανή υλικά πλήρωσης, έτσι ώστε να επιτρέπουν μερική οπτική αλληλεπίδραση με τους λουόμενους στην επιφάνεια του νερού. Ταυτόχρονα, κάποιες από τις φυσαλίδες αναδύονται μερικώς, σχηματίζοντας "παραλίες" στην επιφάνεια του νερού που διευκολύνουν την πρόσβαση και τη χρήση.

Στατικά, οι δεξαμενές μαζί με τις "φυσαλίδες" στηρίζονται στον πυθμένα του ποταμού, πιθανώς με ένα σύστημα πασσαλόπηκτων φορέων. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που απαιτείται μπορεί να τοποθετηθεί στον πυθμένα των δεξαμενών και να απομονωθεί από τους λουόμενους με κατάλληλα σχεδιασμένα "δίχτυα", πρακτικά αόρατα λόγω του βάθους στα σημεία αυτά.

Παντελής Δημόπουλος | Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αστικές πισίνες στο Πόρτο, διαγράμματα
Παντελής Δημόπουλος | Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αστικές πισίνες στο Πόρτο, φωτορεαλιστικό
Παντελής Δημόπουλος | Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αστικές πισίνες στο Πόρτο, τομή
Παντελής Δημόπουλος | Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αστικές πισίνες στο Πόρτο, κάτοψη